Busreis Yeomanry

De 5e busreis van Yeomanry gaat door op 7 oktober 2017, deze keer bezoeken we "Bevrijdingsmuseum Zeeland" en "Fort 2" te Wommelgem.

Bevrijdingsmuseum Zeeland
Het museum is ontstaan uit de particuliere collectie van Kees Traas. Kees werd geboren op 6 februari 1958 te Nieuwdorp, waar hij opgroeide in een gezin met twee broers en een zus. De vader van Kees was Lau Traas. Nieuwdorp werd bevrijd op 30 oktober 1944, Lau was toen 18 jaar oud. Hij besloot zich aan te melden als oorlogsvrijwilliger bij het Canadese leger om te kunnen helpen met de bevrijding van Nederland. Later is deze groep vrijwilligers onder de naam Bataljon Zeeland uitgezonden naar voormalig Nederlands-Indië. In februari 1948 kwamen ze terug in Nederland.Door het feit dat vader Lau in Nederlands-Indië was geweest ontstond bij Kees de interesse voor de Tweede Wereldoorlog en het Bataljon Zeeland. Het eerste collectiestuk van zijn verzameling was een Canadese helm die dorpsgenoot Klaas Schoolmeester in 1944 vond op de Sloedam. In ruim drie decennia heeft hij een grote collectie opgebouwd van herinneringsvoorwerpen. Deze voorwerpen hebben bijdragen tot een betere beeldvorming van de oorlogshandelingen, de bezetting en de bevrijding van Zeeland in de periode 1940-1945 en de inzet van de oorlogsvrijwilligers van het Bataljon Zeeland in Nederlands-Indië, in de periode 1945-1948.
In 2001 besloot Kees om zijn complete collectie over te dragen aan de stichting om ervoor te zorgen, dat niet alleen de objecten, maar vooral de verhalen bewaard zouden blijven voor toekomstige generaties. De collectie werd tot 2006 geëxposeerd in een authentiek Zeeuwse boerderij.  

Bevrijdingsmuseum ZeelandNa een grondige verbouwing van de boerderij opende op 30 oktober 2009 Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet het nieuwe Bevrijdingsmuseum Zeeland. De opening vond plaats in het kader van het totale programma rondom de 65e herdenking van de Bevrijding Zeeland en de Slag om de Schelde. Door de opening van het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft de provincie Zeeland een museum gekregen waar de geschiedenis van Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht wordt. Ook de Zeeuwse oorlogsvrijwilligers die in Nederlands-Indië gediend hebben krijgen in het Bevrijdingsmuseum Zeeland hun verdiende plaatst. In het Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt de Slag om de Schelde een centrale plaats in. Deze slag vond plaats in de periode 18 september tot 9 november 1944 (na de mislukte slag om Arnhem). De Slag om de Schelde heeft niet die aandacht in de Nederlandse geschiedenis gekregen die het verdiende. Door de gewonnen Slag om de Schelde werd een groot deel van Zeeland bevrijd en kwam er een vrije doorgang over de Schelde. Antwerpen werd een belangrijke aanvoerhaven van de geallieerden in de strijd tegen de Duitsers. De duur van de strijd werd door de gewonnen Slag om de Schelde aanmerkelijk ingekort. Dat de Slag om de Schelde gepaard ging met veel slachtoffers, zowel burgers als soldaten mag niet vergeten worden.

Bevrijdingspark Zeeland
Na de opening van het Bevrijdingsmuseum is de Stichting Bevrijdingsmuseum Zeeland voortvarend aan het werk gegaan om een grootschalige uitbreiding van de museumactiviteiten te realiseren met een Bevrijdingspark. Het plan is al voor een belangrijk deel al uitgevoerd. Op een oppervlakte van 3 hectare is een uniek park aan het ontstaan. Het Bevrijdingspark laat de Slag om de Schelde zien. Zeeuwse elementen zoals water, strand en dijken zijn de basis met daarbij bunkers, versperringen, tanks en zelf een gerestaureerde noodkerk uit Ellewoutsdijk. Het stiltebos omzoomt de noodkerk. In het bos is plaats voor bezinning en reflectie. Een groot tentoonstellingspaviljoen zal het park complementeren.

Fort 2

Fort 2 werd destijds opgericht als één van de bolwerken binnen het verdedigingsstelsel rond Antwerpen. Het ging om de bouw van acht vooruitgeschoven forten op 4 km van de Scheldestad, die Antwerpen moesten beschermen tegen vijandelijke beschietingen. Het bouwproject, ontworpen naar de plannen van kapitein Alexis Brialmont, moest één van de sterkste in Europa worden, maar stuitte op heel wat verzet.

Op acht plaatsen moest immers zo’n 35 ha vruchtbare grond worden afgestaan. Ook een aantal huizen werd gesloopt. De grondwerken begonnen in april 1860, in mei 1861 startten de metselwerken, maar pas in 1868 was het bouwwerk voltooid. Van 1909 tot 1911 werden plaatselijk bijkomende versterkingen in beton aangebracht. Alle forten werden gebouwd volgens hetzelfde patroon.

Geschut op de wallen van de hoofd- en zijfronten en op het binnenfort moest de verdediging van Antwerpen verzekeren. Rond elk binnenfort ligt een “droge gracht”. Het ‘naar de vijand gericht’ gedeelte is het hoofdfront, bestaande uit een centrale gang. Alles werd in baksteen gebouwd, met slechts schaars gebruik van blauwe hardsteen, meestal voor decoratieve elementen.
Alle forten zijn een staaltje van puur bouwvakmanschap.

In 1870 brak de Duits-Franse oorlog uit. De fortengordel, die toen als de sterkste van Europa gold, droeg ertoe bij dat België en dus ook Wommelgem gespaard bleven. Maar toen bleek ook dat de forten bij een conflict nog van weinig nut zouden zijn. De draagwijdte van het geschut nam steeds toe, zodat de Belgische overheid een tweede fortengordel rond Antwerpen liet optrekken.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, na demilitarisatie van de wal rond Antwerpen, werd het fort onderdeel van de nieuwe veiligheidsomwalling. Na de Eerste Wereldoorlog werd het vooral gebruikt om transporteenheden in onder te brengen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als kazerne en werd aandacht besteed aan de training van de militairen. Zo werd een deel van de gracht gedempt om er een voetbalplein aan te leggen. Er kwam een sportief oefenparcours en later zelfs twee zwembaden, die intussen weer verdwenen zijn.

In 1977 kregen de gemeentebesturen de kans om de forten aan te kopen. Wat, gezien de vraagprijs, lange onderhandelingen met zich heeft meegebracht. Op 29 november 1977 kon burgemeester Smits de aankoopakte ondertekenen. Kostprijs: 9 miljoen Belgische frank, te betalen in 9 schijven van 1 miljoen frank zonder interest.

Die aankoop heeft zeker tot een knap resultaat geleid. Het fort kreeg een nieuwe bestemming als natuur- en recreatiegebied. Sindsdien staat een deel van het fort ter beschikking van de Wommelgemse verenigingen. Er zijn ook vijf musea gehuisvest en er worden geleide bezoeken aangeboden

 

Vertrek:
Samenkomst om 8u aan het clublokaal 't Kruiske te Adegem, de koffie zal dan reeds klaarstaan!
De bus vertrekt om 8u30 dus wees stipt aub!  De terugkomst is voorzien omstreeks 18u30.

Middagmaal:
De middagstop wordt voorzien in de Lunchgarden te Borsbeek.

Kostprijs:
  • 27€ per persoon
Iedereen die deelneemt betaalt voor beide musea en de bus.
Praktisch:

Meer informatie kan u verkrijgen bij de leden van het bestuur van Yeomanry.
U heeft best stevige wandelschoenen en warme kledij aan voor de bezoeken.
U brengt uw eigen middagmaal en drank mee.Inschrijvingsformulier