Uiteenzetting - presentatie WO 2 US Army Uniformen

Uiteenzetting - presentatie WO 2 US Army Uniformen --AFGELAST--

De Amerikaanse soldaat in Europa is ook een verhaal van (wisselende) uniformen en dienstkledij.  Diverse U.S.- voorschriften leggen aan de soldaat bepaalde tenues op, die wij thans kunnen bewonderen in musea, in tijdschriften en boeken, in films.  Of aankopen op beurzen , echt en origineel of replica.  Maar welke dracht is er correct?  Wanneer werden nieuwe kledijstukken geïntroduceerd? Wat liet het reglement van Uncle Sam toe en wat niet?

Ons lid WILLAERT Johan (die ook de lezing over belettering US-voertuigen gaf!) zal ons wegwijs maken in dit kluwen van uniformen, voorschriften en kledijdrachten.  Hij zal dit doen in ons clublokaal café 't Kruisken, in Adegem.  Door de CORONA-toestand moeten de club en de uitbater op een zeer bijzondere en strenge manier deze lezing organiseren. 

Lees de onderstaande instructie goed door, bij twijfel contacteer één van de bestuursleden (zie ons laatste nummer).

  1. ​Het aantal plaatsen is BEPERKT tot 20 leden per lezing.  Leden moeten vooraf ingeschreven zijn (via onderstaand inschrijvingsformulier).  U krijgt een bevestiging van deelname aan de avondsessie.  Niet ingeschreven en niet op de naamlijst = helaas geen toegang tot de lezing.  

  2. Elke deelnemer moet zelf lid zijn van Yeomanry en individueel ingeschreven worden.  Deelname is gratis.

  3. De lezing gaat door op ZATERDAG 17 OKTOBER 2020 aanstaande, om 20.00 uur precies.  Het horeca-sluitingsuur moet ook door 't Kruisken worden toegepast.  De eerste 20 leden die zich via de site Yeomanry aanmelden krijgen toegang tot deze sessie van 20.00 uur.

  4. OPGELET als er een grote respons is van de leden, wordt een reserve-sessie voorzien op zaterdag 17 oktober 2020 om 16.00 uur precies.  Daaom moet u op uw initële inschrijving vermelden of u in voorkomend geval deze reservesessie kan volgen.  Vanaf inschrijving "21" wordt het lid naar de reservesessie verwezen.  Enkel indien u op de inschrijving aanduidt dat u deze reservesessie zou kunnen volgen, krijgt een bevestiging van deelname van de middagsessie.  Niet ingeschreven en niet op de naamlijst van de middagsessie = helaas geen toegang tot de lezing.  U kan niet apart inschrijven voor deze reservesessie alleen. 

Het bestuur en de uitbater van 't Kruisken rekenen er op dat u begrip hebt voor deze toch wel bijzondere en strenge manier van organiseren.  In stilte hopen wij dat deze Covid-ellende opgelost geraakt.  Nu moeten we vooral stand houden en de veiligheidsregels respecteren. We will never surrender!