B.F.O.V.

BEHVA

Yeomanry vzw is aangesloten bij de Belgian Historic Vehicle Association, de vernieuwde naam voor het BFOV.
Door uw lidmaatschap bij Yeomanry vzw bent u automatisch aangesloten bij BEHVA.  Langs deze weg willen we de leden van Yeomanry vzw oproepen om bij het BEHVA een login aan te maken en de juiste gegevens in te vullen.  Bij veranderde gegevens, gelieve uw gegevens te wijzigen en geen nieuw lidmaatschap in te geven.

 

Wat is BEHVA?

De Belgian Historic Vehicle Association (BEHVA) is een erkende organisatie die het behoud, de bescherming en de promotie van oude voertuigen nastreeft, alsook de cultuur die hieraan gelinkt kan worden.

De volgende generaties zullen de vruchten kunnen plukken van deze authentieke elementen van het historisch patrimonium, dank zij het onderhouden van deze oude voertuigen, de toebehoren ervan en de documenten voortkomend uit onderzoek evenals folders, door het opstellen van richtlijnen, normen en instructies.

De oude voertuigen moeten op een verantwoorde manier gebruikt worden; dit kan tot uiting komen via wetgeving, aanpassing van bepaalde politieke ideeën, hetzij door specifieke acties op touw te zetten met de steun van de nationale en internationale overheden.

De promotie van de cultuur van de oude voertuigen zal gebeuren door middel van communicatie, organisatie van evenementen, forums en nationale seminaries. De BFOV zal officieel de acties erkennen die haar ideeën ondersteunen.

De BEHVA verdedigt de belangen van de liefhebbers van oude voertuigen bij de Belgische overheden, zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk niveau.

De BEHVA beschermt het industrieel erfgoed waar de oude voertuigen bij betrokken zijn.

Om de liefhebbers optimaal te verdedigen, is het van uitermate belangrijk dat de BEHVA in het bezit gesteld wordt van de juiste gegevens van het oldtimerpark.


Voordelen lidmaatschap BEHVA

The Classic Car Insurance ® & The Classic Assistance ®

Sinds 1994 heeft de BEHVA haar eigen verzekeringsproduct op de markt gebracht samen met de verzekeringsmakelaar MARSH.

Vandaag de dag hebben we bijna 30.000 voertuigen verzekerd. Het succes van deze verzekering is dat zij gemaakt werd op maat voor en door oldtimerliefhebbers.

Op onze website ontdekt u de verschillende troeven en voordelen van deze oldtimerverzekering, van de BA-verzekering tot een volledige omniumverzekering.

 

Website BEHVA 

http://www.bfov-fbva.be/